Nieuwe koers?

Bent u:

  • Een klein advocaten- of notariskantoor (1 tot ca. 5 fee-earners)?
  • Bezig met de (marketing)strategie van uw kantoor?
  • Geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van andere kleine kantoren op dit gebied?

Dan is de Meesterklas kleine kantoren iets voor u. Na het succes van de eerste Meesterklas zijn we in november gestart met een nieuwe klas. U kunt zich opgeven voor de klas die in het voorjaar van start zal gaan. Samen met andere kleine kantoren gaat u in een traject van een half jaar aan de slag:
  • U maakt een marketingplan voor uw eigen kantoor; op welke wijze bereik ik het beste de gewenste klanten en omzet!
  • Van lange termijn doelstellingen tot heel concreet wat u morgen moet doen om dit te bereiken
  • Interactie met andere kantoren en leert zo van elkaar wat werkt en wat niet!
In een traject dat normaliter alleen voor grotere kantoren is weggelegd, maar nu door in groepsverband te werken ook betaalbaar is voor het kleine kantoor! 

Aanleiding
Voor veel kleine advocaten- en notariskantoren is marketing een belangrijk aandachtsgebied. Tegelijkertijd is er het besef dat het opstellen van een gedegen marketing-aanpak een vaak kostbare en tijdrovende aangelegenheid is.
Daarom heeft Meesters in Marketing op verzoek van een aantal kleine kantoren een traject ontwikkeld waarin deelnemers op een betaalbare wijze, in groepsverband, een compleet marketingplan voor het eigen
kantoor kunnen opstellen: van het formuleren van de eigen strategische uitgangspunten tot en met de uitvoering.
Na de succesvol verlopen eerste Meesterklas gaan we daarom in juni van start met een nieuwe klas.

Globale opzet
In een tijdsbestek van ongeveer een half jaar doorlopen we het complete marketingproces, van strategie tot en met operatie. We doen dit via zes plenaire bijeenkomsten, ondersteund door individuele voorbereiding en
terugkoppeling. In de zes sessies doorlopen we vier stappen: Dromen, Denken, Durven en Doen.

Om zoveel mogelijk concreet resultaat uit het traject te halen bereidt elke deelnemer de sessie individueel voor. Meesters in Marketing zorgt hierbij voor de benodigde formats, vragenlijsten etc.

Programma
 

   Kick off    Wat is Marketing en wat niet?
  Inhoud Meesterklas 
  Wat hebben andere kantoren er 
  aan gehad?
 Sessie1: Dromen    Visie, missie en concrete lange
  termijndoelstellingen voor uw
  kantoor
 Sessie 2: Denken (1)     Interne en externe analyse eigen
  kantoor
 Sessie 3: Denken (2)  Belangrijkste strategische
  aandachtsgebieden
 Sessie 4: Durven   Mogelijke concrete oplossingen
  en keuze
   Sessie 5: Doen (1)  Operationeel marketingplan: 
  consequenties voor product/dienst,
  prijsbeleid, communicatie
  en personeel
 Sessie 6: Doen (2)   Implementatieplan: vertaling naar
  acties (incl. planning en budget)
   

Belangrijke doelen
Versterken van de posities van de deelnemende kantoren, door het maken van duidelijke (strategische) keuzes en de vertaling hiervan naar een operationeel marketingplan. Aan het eind van het traject heeft elke deelnemer dus een compleet marketingplan opgesteld voor het eigen kantoor.

  • Bijbrengen van de benodigde kennis en vaardigheden ten aanzien van marketingtechnieken die direct in de praktijk te brengen zijn.
  • Informatie-uitwisseling tussen en praktijkervaring van deelnemende kantoren stimuleren.

Prijs en punten
Omdat het traject in een (kleine )groep wordt doorlopen, kunnen we de prijs laag houden: u betaalt slechts € 1.699,- per persoon voor het gehele traject (6 sessies van elk één dagdeel en individuele begeleiding en
terugkoppeling door Meesters in Marketing)! Voor dit project kunnen advocatenkantoren tevens PE-punten toegekend krijgen. Als u voor de kick off besluit al deel te nemen aan de Meesterklas voor kleine advocatenkantoren dan ontvangt u € 150,- korting.

Gratis kick off
Twijfelt u nog? Lees dan de referenties en/of kom dan naar de gratis kick off, die we vooraf aan de start van een nieuwe Meesterklas zal worden gehouden bij Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef (aan de Loosdrechtse Plassen). Hier zullen ook de overige sessies worden gehouden
Tijdens de kick off zullen we in gaan op wat marketing wel en niet is, en zullen we u verder informeren over de Meesterklas.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Meesterklas kunt u contact met ons opnemen per mail: info@meestersinmarketing.nl of bel Nynke Bakker 06 51 59 69 54.