Hoe werkt dat?
 
Op basis van het strategisch marketingplanningsproces nemen we u mee wat er in uw markt gebeurt, hoe u er voor staat en welke positie u het beste kunt innemen.
 
Om de dag zo concreet mogelijk te maken en zo veel mogelijk t kunnen sturen op de specifieke situatie van uw kantoor, werken we met een aantal van te voren in te vullen marketingscans/vragenlijsten. Op grond hiervan maken wij een beknopte analyse van uw situatie vertalen dit naar een aantal conclusies en aanbevelingen. De dag zelf bestaat uit een volledige dag (van 10 tot 16 uur) waar alle of het merendeel van de bij u werkzame advocaten aanwezig zijn. De cursus kan overigens gebruikt worden voor puntentoekenning voor uw vakbekwaamheid!
 
De dag zelf kent grotendeels een interactief en intensief karakter, waarbij we deels in groepen aan het werk gaan; begeleiding door Meesters in Marketing gebeurt dan ook door twee personen. Na de training verzorgen we een terugkoppeling en desgewenst kunnen we in een extra dagdeel hier dan verder (operationele) invulling aan geven.

Kunnen en moeten we als advocatenkantoor blijven doen wat we doen, of toch iets anders? En wat dan? Specialiseren? Nieuwe rechtsgebieden? Minder toevoegingen? Meer de zakelijke markt op ? Uitbreiden of toch maar niet? En moeten we iets met marketing gaan doen?
Staan dit soort vraagstukken regelmatig op de agenda, maar komt u er in de praktijk geen stap verder mee?
 
Speciaal voor kleinere en middelgrote advocatenkantoren (5 tot 25 advocaten) hebben we de incompany cursus ‘op koers in 1 dag’ ontwikkeld, waarin, de naam zegt het al, er voor het kantoor in 1 dag een koers oftewel strategische richting wordt bepaald, waarbij bovenstaande vragen worden beantwoord!
 
Geen standaard oplossing, maar altijd weer maatwerk, want samen brengen we ùw markt in kaart, onderzoeken ùw concurrentie en gaan uit van de specifieke situatie van ùw kantoor.  En dat in 1 dag!

Inhoudelijk opzet ‘op koers in 1 dag’
 
1.            Inleiding ‘marketing voor advocatenkantoren’
We gaan hierin onder meer in op de veranderingen in het speelveld waarin u werkzaam bent. Waarom is marketing steeds meer noodzakelijk? Ook schetsen wij u de stappen die u moet doorlopen in een marketingproces. Tenslotte nemen we u mee in een aantal voorbeelden hoe  een advocatenkantoor zich kan positioneren en onderscheiden.
 
2.            Presentatie conclusies en aanbevelingen o.b.v. door u ingevulde marketingscans/vragenlijsten
Op grond van de door u (en uw collega’s) ingevulde vragenlijsten en de analyse door Meesters in Marketing hiervan, presenteren wij u kort onze bevindingen en mogelijke vertrekpunten voor het marketingproces. Dit vormt een belangrijke basis voor de rest van de dag.
 
3.            Blik op de toekomst: visie ontwikkelen om de koers te bepalen
In deze stap gaan we met u bepalen wat de gezamenlijke visie van uw kantoor is op de ontwikkelingen in uw werkveld voor de komende jaren, en definiëren we welke rol uw kantoor daarin wil of kan spelen. Dit koppelen we aan een brainstormsessie waarin we definiëren wat belangrijke positioneringsgronden voor uw kantoor kunnen zijn.
 
4.            Aanzet strategische richtingen
Na de lunch zullen we mede op basis van de uitkomsten van het ochtenddeel gezamenlijk kijken naar een aantal strategische richtingen die mogelijk zijn voor uw kantoor. Deze zullen wederom deels door Meesters in Marketing voorbereid worden op basis van de scans/vragenlijsten, deels ter plaatse ontstaan. U kunt hierbij denken aan voorbeelden als “maken we al dan niet een keuze tussen de particulieren en zakelijke markt?” of “willen we ons specialiseren in een bepaalde klantengroep, bijvoorbeeld een specifieke branche?”. Uiteraard zijn dit slechts willekeurige voorbeelden en zullen er ook keuzes worden gemaakt HOE een kantoor gezien wil worden door de gekozen doelgroep(en).

Investering en PE punten
Gezien de intensiteit en interactiviteit van de dag zal deze door twee personen vanuit Meesters in Marketing begeleid worden. De dag, inclusief alle voorbereidingen en uitwerkingen vergt een investering van € 3.200,- bij een deelname tot 8 advocaten. Bij deelname van meer advocaten geldt een aangepast tarief. Deelnemers aan de dag kunnen 6 opleidingspunten toekennen aan deze cursus en ontvangen ter bewijs een deelnamecertificaat. 

Benieuwd geworden of ‘op koers in 1 dag’ iets voor uw kantoor is? Neem dan contact met ons op, via de mail: info@meestersinmarketing.nl, of bel Nynke Bakker (06  51 59 69 54)  voor het maken van een vrijblijvende afspraak.