Waar is een advocatenkantoor in de praktijk mee bezig als het gaat om marketing? Op welk niveau speelt het zich af en voor welke uitdagingen staat het? Om daar achter te komen interviewen we voor elke nieuwsbrief iemand die verantwoordelijk is voor de marketing van zijn of haar kantoor. In dit nummer Bennie van Zandvoort, eigenaar van Van Zandvoort Legal.
 
KLIK HIER VOOR DE PDF VERSIE

Aangenaam. Met wie hebben we het genoegen, en wat doe je bij Van
Zandvoort Legal?

 
Mijn naam is Bennie van Zandvoort 46 jaar oud en ik
ben eigenaar van Advocatenkantoor Van Zandvoort Legal in Lith (tussen Oss en
Den Bosch). Naast het voeren van mijn advocatenpraktijk ben ik ondernemer en
houd ik mij ook bezig met het coachen van ondernemers met betrekking tot
veranderingsvraagstukken in de breedste zin van het woord. Naast mijn
verplichte permanente opleiding volg ik een postdoctorale studie aan de
Universiteit van Amsterdam en aansluitend aan de business school in Ashridge in
Engeland, waar ik word opgeleid tot executive coach met als uiteindelijke doel
binnen 2 jaar het behalen van mijn Master in Science titel.

Wat voor ‘soort’ kantoor is Van Zandvoort Legal? Wat bieden jullie aan? Op wie richt het kantoor zich?
 
Wij zijn een no-nonsens klein Brabants advocatenkantoor dat zich richt op de MKB markt in de breedste zin van het woord. Onze focus is gericht op het ontzorgen van het bedrijfsleven met als speerpunten het ondernemingsrecht, contractenrecht en het arbeidsrecht. Onder het motto: “voorkomen is beter dan genezen” hebben wij een partnerabonnement ontwikkeld waarbij wij tegen een vast tarief per jaar, zonder uurtje factuurtje, onbeperkt in tijd alle diensten die een advocaat kan bieden verzorgen: van advies over juridische vraagstukken tot en met het opstellen van juridische documenten en het coachen van ondernemers. Of het nu gaat om arbeidsovereenkomsten, ontslag, algemene voorwaarden, incasso of aansprakelijkheid, het zit allemaal in het abonnement. Ook zit er een volledige juridische scan van het bedrijf in, om te boordelen op welke terreinen de ondernemer risico’s loopt. Deze risico’s worden dan ook gelijk binnen het abonnement aangepakt. Meer zekerheid kan Van Zandvoort Legal niet bieden.
 

Vul aan: marketing & advocaten…?
 
  …is een noodzaak om de markt duidelijk te maken dat de advocatuur een beroepsgroep is die van grote betekenis kan zijn voor het MKB. De advocatuur dient te communiceren dat: de diensten niet duur hoeven te zijn, zij niet alleen in beeld komt bij gerechtelijke procedures en zij veel verstand heeft van ondernemersgerelateerde zaken om problemen te voorkomen en bovendien dat zij de taal van de ondernemer spreekt. Op deze wijze kan de advocatuur bevrijd worden van haar negatieve imago; dat je beter niets van doen kunt hebben met een advocaat, doch je ze tijdig dient in te schakelen, dus niet als een probleem zich voordoet, maar bij voorkeur eerder.

Op jullie site gaat het veel over samen zorgen, preventie, ontzorgen. Mooie woorden, maar hoe doe je dat?
 
Wij willen dat de basis van de onderneming goed is en daarom is dat het eerste wat in beeld dient te worden gebracht, een soort APK maar dan voor ondernemers. Is de basis goed, dan kun je daarmee al veel problemen voorkomen. Wij komen structureel, afhankelijk van de behoefte van de ondernemer, maandelijks in gesprek met de ondernemer en brengen daartoe in overleg een bezoek en spreken de dagelijkse gang van zaken met de ondernemer of de desbetreffende medewerker door. Als er bepaalde briefjes bijvoorbeeld in een personeelsdossier verzonden dienen te worden dan kijken wij er eerst even overheen alvorens tot verzending wordt overgegaan. Op deze wijze blijf je partner in het proces, in welke fase dan ook.

Jullie bieden ondernemers ook het Juridisch Partner Abonnement aan. Wat is dat ? En kun je vertellen hoe dat loopt?
 
Voor een vast bedrag vanaf € 350,00 per maand verrichten wij de diensten zoals ik hier boven heb omschreven. De bedrijven verzamelen hun juridische documenten en verstrekken die aan ons. Wij bieden ze daarvoor een mooie map aan om alle gescreende en aangepaste documenten in op te bergen. Op kantoor hanteren wij dezelfde map, zodat wij snel van de desbetreffende klant weten wat er zoal allemaal speelt. Daarnaast wordt alles gedigitaliseerd om snel en adequaat te kunnen optreden als dat nodig is. Stel dat de ondernemer toch gedagvaard wordt in een gerechtelijke procedure of de ondernemer wil zelf procederen, dan doen wij dat tegen een sterk gereduceerd tarief, of per uur, of we spreken een vast bedrag af, zodat de ondernemer weet waar hij aan toe is. Vele bedrijven hebben bij ons een partnerabonnement, omdat ze weten waar ze van tevoren aan toe zijn en snel en helder persoonlijk advies krijgen, zonder de schroom te hebben om te bellen om alsdan geconfronteerd te worden met een hoge rekening.

Wat houdt Van Zandvoort Legal bezig, als het om marketing gaat?
 
Ik denk dat wij hier zeer vooruitstrevend in zijn. Wij proberen op behoefteniveau bij onze klanten binnen te komen door onze kennis zoveel mogelijk gratis te delen, via website, social media, nieuwsbrieven, ontbijtsessies en lezingen. Daarnaast zijn wij zeer actief binnen onze doelgroep via netwerkorganisaties en behartig ik een bestuursfunctie van een grote ondernemersvereniging. Via folders, digitaal of gedrukt, blijven wij de aandacht focussen op onze doelgroep om te laten zien dat wij er voor de ondernemer zijn.

Als waarschijnlijk één van de weinige kantoren doen jullie ook regelmatig telemarketingacties; eng!?
 
Wij doen inderdaad regelmatig dit soort acties. Dit is helemaal niet eng, sterker nog, onze doelgroep kan dit wel waarderen omdat ze dit niet gewend zijn van de advocatuur, die normaliter vanuit hun ivoren toren de doelgroep afstandelijk benadert. Via telemarketing maken wij een afspraak om onze diensten uit te leggen en veelal komt dat dan ook tot een samenwerking op welke wijze dan ook. Het geven van aandacht is het meest wezenlijke waar de klant naar op zoek is.

Ook voor jou de glazen bol: hoe ziet de advocatuur er over tien jaar uit?
 
De advocaat van de toekomst zal mijns inziens steeds meer een ketenregisseur zijn binnen de complexe juridische samenleving, om samen met de klant op zoek te gaan naar de juiste passende oplossing binnen zijn opgebouwd netwerk van specialisten of het netwerk van de klant. De advocaat moet daarvoor niet alleen zijn juridische vaardigheden ontwikkelen maar zeker ook zijn empatisch vermogen. Pas dan kan de advocaat van toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf om maximaal de klant te ontzorgen. De advocatuur zal zich moeten bedienen van slimme digitale processen/systemen om de klant tegen een geaccepteerd tarief te kunnen bedienen om zo de concurrentie op grote afstand te houden. Daarnaast zullen er meer samenwerkingsverbanden dienen te komen in combinatie met flexwerkers om op projectbasis maximaal tegen acceptabele tarieven diensten aan te bieden.

Tenslotte: welke tip heb je voor andere advocatenkantoren?
 
Advocatenkantoren, althans de daar werkzame advocaten zijn in het algemeen zeer conservatief ingesteld met de nadruk op de juridische kwaliteiten. Vertel wat je specialisatie is, maar overdrijf niet. Pols de behoefte van je klanten c.q. potentiële klanten en pas daar je aanbod op aan. Benader klanten als mensen met aandacht en respect en lever niet alleen een product of een dienst maar vervul ook de wensen van de klant. Investeer in coaching van medewerkers en commerciële vaardigheden en marketing. Realiseer je dat je advocaat bent om mensen en/of organisaties te helpen en laat ego-gedrag achterwege en communiceer in gewone mensentaal. Jos Burgers schreef ooit in zijn boekje “klanten zijn eigenlijk net mensen”: “er is maar één echte corebusiness en dat is het vinden en binden van klanten. En dat doe je door ze welgemeende aandacht te geven. Van directie tot en met de man op de bestelwagen of de receptioniste”.